Patra lekhan

  • Marathi letter writing | Marathi patra lekhan

    आपल्या मनातील भावना, विचार, मते मुद्देसूदपणे, सुसंबद्ध पद्धतीने अपेक्षित व्यक्तीपर्यंत लिखितस्वरूपात पोहोचवण्याचे उत्तम माध्यम म्हणजे पत्रलेखन होय. पत्रलेखन ही कला…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please turn off Adbloker and support my efforts!