Marathi

Wedding Anniversary Wishes in Marathi | लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

Best wedding anniversary wishes and messages in Marathi

आपल्यासाठी खास wedding anniversary wishes आणि messages आता मराठीत. या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आपल्याला एका बटणवर आपण आपल्या सोसिअल मीडिया वर टाकु शकता. मराठी संदेश आपणांस facebook, instagram, whatsapp वर पाठवु शकता.

wedding anniversary wishes in marathi images

wedding anniversary wishes in marathi images

तुमच्या प्रेमाला अजून पालवी फुटो
तुम्हाला भरभरून यश मिळो
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या मनापासून
हार्दिक शुभेच्छा !!


wedding anniversary wishes in marathi
wedding anniversary wishes in marathi images

नाती जन्मोजन्मीची
परमेश्वराने जोडलेली,
दोन जीवांची प्रेम भरल्या
रेशीम गाठीत अलगद बांधलेली…


wedding anniversary wishes in marathi
wedding anniversary wishes in marathi images

विश्वासाचे नाते कधीही कमकुवत होऊ देऊ नका,
प्रेमाचे बंधन कधीही तुटू देऊ नका
तुमची जोडी वर्षानुवर्षे अशीच कायम राहो,
हीच इस्वरचरणी प्रार्थना करते.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…


wedding anniversary wishes in marathi
wedding anniversary wishes in marathi images

प्रत्येकजन्मी तुमची जोडी कायम राहो,
तुमचे जीवन दररोज नवीन रंगांनी भरावे,
तुमचे नाते नेहमी सुरक्षित रहावे,
हीच इस्वरचरणी प्रार्थना करते.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…


wedding anniversary wishes in marathi
wedding anniversary wishes in marathi images

तु आहे म्हणून तर,
सगळं काही माझं आज आहे..
हे जग जरी नसलं तरी,
तुच माझ्या प्रेमाचा ताज आहे…!!!
प्रिये तुला आपल्या
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…


wedding anniversary wishes in marathi
wedding anniversary wishes in marathi images

तुमच्या दोघांची जोडी कधी ना तुटो,
ईश्वर करो तुमच्यावर कोणी ना रुसो,
असंच एकत्रित आयुष्य जावं तुमचे,
तुम्हा दोघांकडून आनंदाचा एकही क्षण ना सुटो.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

एक स्वप्न तुमच्या दोघांचे प्रत्यक्ष झाले,
आज वर्षभराने आठवतांना मन आनंदाने भरून आले.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

marriage anniversary wishes in marathi for brother

सुख दुखात मजबूत राहो एकामेंकांची साथ,
आपुलकी, प्रेम वाढत राहो क्षणा क्षणाला,
तुमच्या संसाराची गोडी बहरत जाओ,
लग्नाचा वाढदिवस तुमचा सुखाचा आणि आनंदाचा जावो.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

अनमोल जीवनात,
साथ तुझी हवी आहे,
सोबतीला अखेर पर्यंत
हात तुझा हवा आहे,
आली गेली कितीही
संकटे तरीही,
न डगमगणारा
विश्वास फक्त तुझा हवा आहे…
माझ्या प्रिय बायकोला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

देव करो असाच येत राहो
तुमच्या लग्नाचा वाढदिवस,
तुमच्या नात्याने स्पर्श करावे नवे आकाश,
असंच सुंगिधत राहावं हे आयुष्य जसा प्रत्येक दिवस असो सण खास
तुम्हाला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

अशीच क्षणा क्षणाला,
तुमच्या संसाराची गोडी वाढत राहो,
शुभ लग्नाचा हा वाढदिवस,
सुखाचा, प्रेमाचा, आनंदाचा, भरभराटीचा जावो…
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…….

तुम्ही दोघांनी एकमेकांना चांगल्या प्रकारे सहन केल्या बद्दल
आपल्या मित्र मंडळाकडून तुमचे हार्दिक अभिनंदन
येणारे वर्ष असेच समजुतीने भांडून आणि प्रेमाने हसत रडत जावो हीच ईश्वर चरणी प्राथर्ना
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

साथीदार जेव्हा सोबत असतो तेव्हा प्रवास छानच होतो.
तुमच्या प्रवासाच्या सुरूवातीचा साक्षीदार असलेला
हा दिवस असाच अविस्मरणीय राहो.
आनंदाचा हा क्षण वारंवार तुम्हाला जगता येवो.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

कधी भांडता कधी रुसता
पण नेहमी एकमेकांचा आदर करता
असेच भांडत राहा असेच रुसत रहा
पणे नेहमी असेच सोबत राहा
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

आयुष्यात भलेही असोत दुःख,
तरीही त्यात तू आहेस कडक उन्हातली सावली,
माझ्या या बेरंग जीवनात रंग भरणारी
मला नेहमी प्रेरणा देणारी
अशीच राहो आपली साथ, हीच माझी आहे इच्छा खास.
Happy wedding Anniversary Dear

प्रेमाचे तसेच नाते,
हे तुम्हा उभयतांचे,
समंजसपणा हे गुपित तुमच्या सुखी संसाराचे,
संसाराची हि वाटचाल सुख-दुःखात मजबूत राहिली,
एकमेकांची आपसातील आपुलकी माया-ममता नेहमीच वाढत राहिली,
अशीच क्षणा-क्षणाला तुमच्या संसाराची गोडी वाढत राहो…
हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना
शुभ लग्नाचा हा वाढदिवस सुखाचा आनंदाचा जावो…

नाती जन्मो-जन्मींची
परमेश्वराने ठरवलेली,
दोन जीवांना प्रेम भरल्या
रेशीम गाठीत बांधलेली…
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

पुष्पवर्षावात आणि शहनाईच्या सुरात
आजच्या सुदिनी जुळून आल्या रेशीमगाठी
जीवनाच्या एका नाजूक वळणावरती
झाल्या त्या भेटीगाठी
सहवासातील गोड-कडू आठवणी
एकमेकांवरील विश्वासाची सावली
आयुष्यभर राहतील सोबती
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या रुपात आपल्यासाठी
शुभ लग्नाचा हा वाढदिवस सुखाचा आणि आनंदाचा जावो…

जशी बागेत दिसतात फूल छान
तशीच दिसते तुमची जोडी छान
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा

लग्न म्हणे स्वर्गात ठरतात
लग्नाचे वाढदिवस मात्र पृथ्वीतलावर साजरे होतात
हा शुभदिन आपणा उभयतांच्या आयुष्यात वर्षानुवर्षे यावे
हीच आमुची शुभेच्छा!

आनंदाची भरती वरती
कधी आहोटी
खारे वारे, सुख दुःख हि येति जाती
संसाराचे डावच न्यारे
रुसणे फुगणे प्रेमापोटी नित्याचे हे असते सारे
उमजुनि ह्यातील खाचाखळगे नांदा सौख्यभरे
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

समर्पणाचं दुसरं नाव आहे तुमचं नातं
विश्वासाची गाथा आहे तुमचं नातं
प्रेमाचं उत्तम उदाहरण आहे तुमचं नातं
तुमच्या या गोड नात्याच्या गोड दिवशी खूप खूप शुभेच्छा
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

राग आणि अश्रू हे दोन्ही एकाच
वेळी एखाद्या व्यक्तीवर तेव्हाच
येतात जेव्हा आपल्याला त्या व्यक्तींची
स्वतःहून जास्त काळजी असते.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

marriage anniversary wishes in marathi husband to wife

तुझ्यावर मनापासून प्रेम करतोय मी,
आता तुलाच माझे सर्वस्व मानतोय मी,
माझे सुंदर आयुष्य आहेस तू,
माझे पहिले अन शेवटचे प्रेम आहेस तू…..
लग्नाचा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा डार्लिंग…

तुझ्या कुंकवाशी माझं नातं जन्मोजन्माचं असावं
कितीही संकटे आली तरी तुझा हात माझ्या हातात असावा
आणि मृत्यूला जवळ करताना माझा देह
तुझ्या आणि फक्त तुझ्याच मिठीत असावा
लग्नाचा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा
Happy Wedding anniversary…

प्रत्येक समस्येवर उत्तर आहात तुम्ही,
प्रत्येक ऋतूतील बहर आहात तुम्ही,
जीवनाचं सार आहात तुम्ही,
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा.

विश्वासाचं नातं हे कधीही तुटू नये
प्रेमाचा धाग हा सुटू नये
वर्षोनुवर्ष नातं कायम राहो
लग्नाचा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

नाती जन्मोजन्मीची परमेश्वराने जोडलेली,
दोन जीवांची प्रेम भरल्या रेशीम गाठीत अलगद बांधलेली…
लग्नाचा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा
Happy Wedding anniversary…

लग्नवाढदिवस साजरा होणं क्षणभंगुर आहे
पण आपलं लग्नाचं नात जन्मोजन्मीचं आहे
लग्नाचा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा डार्लिंग…

तुमच्या प्रेमाला अजून पालवी फुटो
तुम्हाला भरभरून यश मिळो,
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा
Wishing You a very Happy Wedding Anniversary !!

Happy wedding anniversary status marathi
हे बंध रेषमाचे एका
नात्यात गुंफलेले
लग्न,संसार आणि
जबाबदारीने फुललेले
आनंदाने नांदो संसार
तुमचा …लग्नाच्या
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.


प्रेम व विश्वास याने तुमचे नाते
समृद्ध, संपन्न आणि संपूर्ण
होवो..
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या
हार्दिक शुभेच्छा.


सात सप्तपदींनी बांधलेलं
हे प्रेमाचं बंधन,
जन्मभर राहो असंच कायम,
कोणाचीही लागो ना त्याला नजर,
दरवर्षी अशीच येवो ही
लग्नदिवसाची घडी कायम
!!लग्नाच्या वाढदिवसाच्या
हार्दिक शुभेच्छा!!

सुख-दुखांच्या वेलीवर
फूल आनंदाचे उमलू दे,
फुलपाखरांसारखे स्वातंत्र्य
तुम्हा दोघांना लाभू दे.
नाते तुम्हा दोघांचे
विश्वासाचे जन्मो जन्मी
सुरक्षित राहू दे.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

तुमच्या प्रेमाला
अजुन पालवी फुटू दे,
यश तुम्हाला
भर भरून मिळू दे,
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या
तुम्हाला
हार्दिक शुभेच्छा.

साथीदार जेव्हा सोबत असतो
तेव्हा प्रवास छानच होतो.
तुमच्या प्रवासाच्या सुरुवातीचा
साक्षीदार असलेला
हा दिवस अविस्मरणीय
राहो,
आनंदाचा हा क्षण तुम्हाला वारंवार
जगता येवो.
लग्राच्या वाढदिवसाच्या
हार्दिक शुभेच्छा.

प्रेम व विश्वास याने तुमचे नाते
समृद्ध, संपन्न आणि संपूर्ण
होवो..
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या
हार्दिक शुभेच्छा.

सात सप्तपदींनी बांधलेलं
हे प्रेमाचं बंधन,
जन्मभर राहो असंच कायम,
कोणाचीही लागो ना त्याला नजर,
दरवर्षी अशीच येवो ही
लग्नदिवसाची घडी कायम
!!लग्नाच्या वाढदिवसाच्या
हार्दिक शुभेच्छा!!

हे बंध रेषमाचे एका
नात्यात गुंफलेले
लग्न,संसार आणि
जबाबदारीने फुललेले
आनंदाने नांदो संसार
तुमचा …लग्नाच्या
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

marriage anniversary wishes in marathi for husband

देवाने दिलेला आशीर्वाद म्हणजे आपली
जोडी ज्यात आपल्या कडे पैसे असो वा
नसो पण प्रेम मात्र खूप आहे.
Happy Anniversary Dear.

एक वर्ष निघून गेले, परंतु जेव्हा तु होय
म्हंटली मी माझ्या आयुष्यातील
तो क्षण कधीही विसरणार नाही.
तू माझे जीवन पूर्ण केलेस!
लग्नाच्यावाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा.

विश्वासाचं नातं हे कधीही
तुटू नये,
प्रेमाच बाग हा सुट नये
वर्षांवर्षाचे नातं कायम राहो
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या
खूप खूप शुभेच्छा.

नाती जन्मोजन्मीची
परमेश्वराने जोडलेली,
दोन जिवांची प्रेम भरल्या
रेशीम गाठीत अलगत बांधलेली!
Happy Wedding Anniversary!

आपण दोघे नेहमी सहमत असतो की नाही
हे महत्त्वाचे नसते. महत्त्वाचे म्हणजे
मी तुझ्यावर प्रेम
करतो आणि तू माझ्यावर प्रेम करतेस.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा.
मला सर्वात सुंदर आयुष्य देणाऱ्या
सर्वात सुंदर स्त्रीला,
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा.

25th wedding anniversary wishes in marathi

सोबत असताना आयुष्य किती छान
वाटत,,,,उनाड मोकळ एक रान
वाटत,,, सदैव मनात जपलेले पिंपळ
पान वाटत,,,
कधी बेधुंद कधी बेभान
वाटत, खरच तू सोबत असताना
आयुष्य किती छान वाटत,,
नात्यातले आपले बंध
कसे शुभच्छांनी
बहरुन येतात
उधळीत रंग सदिच्छांचे
शब्द शब्दांना कवेत घेतात.
! लग्नाच्या वाढदिवसाच्या
हार्दिक शुभेच्छा.!

प्रिय बायको….
नेहमी अशीच हसत रहा ..आनंदी रहा
यातच माझं सौख्य सामावलेले आहे.
तु आहेस म्हणून मी आहे बस…!
खूप खूप शुभेच्छाची भेट तुला देतो,
दीर्घायुष्य आणि उत्तम आरोग्य लाभो
हीच प्रार्थना
तुला आपल्या दोघाच्या लग्नाच्या
वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

बायको
आपल्या आयुष्यातील खरंतर इतक्या वर्षाचा प्रवास
तुझ्यासोबत किती सहजपणे निघून गेला कळलंच नाही
आज संसारात वावरताना तू
आदर्श पत्नी,
आई,सुन,मुलगी,
बहिण मामी,वहिनी अशा कित्येक नात्यात वावरताना तू
कायमच परफेक्ट ठरली आहेस माझ्यापेक्षाही सर्वांना
एकत्रितपणे घेऊन तू नात्यांची अलगद घट्ट बांधणी केली
आहेस…
एक एक करत आज आपल्या वैवाहिक आयुष्याला इतके वर्ष
पूर्ण झाली,मागे वळून बघताना या इतक्या वर्षात तुझ प्रेम
थोडही कमी झाल नाही आयुष्यातल्या प्रत्येक सुखदुःखात
संघर्षात माझ्यापाठीमागे तृ भक्कम पणे उभं राहणारी पत्नी
मिळाल्याबद्दल नक्कीच ईश्वराचे व आजच्या प्रसंगी तुझे
मनापासून आभार
नेहमी अशीच हसत रहार
आनंदी रहा यातच माझं सौख्य सामावलेले आहे.
आजच्या ह्या दिवशी एवढंच सांगतो तु आहेस म्हणून मी
आहे….
पुन्हा एकदा लग्नाच्या वाढदिवसाच्या तुला
शुभेच्छा.


मी या जगातील काही भाग्यवान पुरुषांपैकी
एक आहे जो असे म्हणू शकतो की
माझा चांगली मैत्रीण आणि पत्नी
एक समान स्त्री आहे.
वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.


50th wedding anniversary wishes in marathi

लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा बायको…
आयुष्यातल्या चढउतारात, सुख दुःखात माझ्या मागे
खंबीरपणे उभ राहून मला साथ देणारी…! माझ्यापेक्षा
सरसचं खरंतर बायकोही एक मैत्रीण प्रेयसी,असते ती
संसार रथाच एक चाक असते. बायकोमुळे आयुष्यातील
दुःखे कमी होतात अन सुखे द्विगुणीत होतात अशीच माझी
बायको समजूतदार नेहमी पाठीशी उभी राहणारी,
घरसंसारात रमणारी जिवापाड प्रेम करणारी जिवलग
बायको मैत्रीण आणि बरच काही.
आज आपल्या लग्नाच्या वाढदिवसानिम्मित खूप-खूप शुभेच्छा.
कितीही रुसलीस कितीही रागावलीस
तरी
माझं तुझ्यावरच प्रेम कमी होणार
नाही….
लग्राच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक
शुभेच्छा…

Happy Wedding Anniversary Whatsapp Status

Here we are sharing best collection of Wedding anniversary wishes status, this marathi status collection you can use to share on your whatsapp status and instagram stories. This wedding birthday status can be usable for husband, wife, brother, and kind of family members to wish happy anniversary in Marathi.

तुमची प्रेम 😍 कहाणी आनंदाच्या 🌹 फुलांनी बहरत राहावी 😁.तुमचे प्रेम 🤩 दररोज अधिकाधिक 💫वाढत जावो.✌️ हॅप्पी एनिवर्सरी डियर. 🎂🎂🎂

लग्नवाढदिवस 😇 साजरा होणं ✌️ क्षणभंगुर आहे
पण आपलं 🤩 लग्नाचं नात 💫 जन्मोजन्मीचं आहे 👍
लग्नाचा वाढदिवसाच्या 🌹 हार्दिक शुभेच्छा 🎂🎂🎂

प्रेम ❣️ व विश्वास याने ✌️ तुमचे नाते 💫
समृद्ध, 👍 संपन्न आणि 🤩संपूर्ण
होवो..💥💥
लग्नाच्या❣️ वाढदिवसाच्या🎂🎂
हार्दिक शुभेच्छा 💯💥💥

सुख-दुखांच्या 💫 वेलीवर😍
फूल 🌹 आनंदाचे उमलू दे, ✌️
फुलपाखरांसारखे 😇 स्वातंत्र्य 🤩
तुम्हा🤟 दोघांना 😍लाभू दे.
नाते तुम्हा😚 दोघांचे
विश्वासाचे ✌️ जन्मो जन्मी🙏
सुरक्षित👍 राहू दे.🤗
लग्नाच्या🌹 वाढदिवसाच्या💫 हार्दिक शुभेच्छा 🎂🎂🎂

anniversary wishes in marathi for husband

लग्नाच्या 50 🎂 व्या वाढदिवसाच्या 🤟
हार्दिक शुभेच्छा 💯💯
एक रोपट्✌️ आता सुंदर🤗 झाडाच्या
रूपाने 💫विविध फळांनी ❣️ आणि
फुलांनी🌹🌹बहरून आलें,
हे झाड 🌲 असेच फळा, 🌺🌺 फुलांनी बहरत 🌼🌸 जावे हीच 🙏 ईश्वरचरणी प्रार्थना ! 💥💥💥

happy marriage anniversary marathi

विश्वातील 🤟 सर्वोत्तम जोडीला ✌️ लग्नाच्या वाढदिवसाच्या 🎂 शुभेच्छा. तुमचे 😍 प्रेम असेच बहरत 🤗 जावो हीच ईश्र्वरचारणी 🙏 प्रार्थना. 💫हॅप्पी एनिवर्सरी 🌹टू बोथ ऑफ यू 🌸🌸

जीवनाची 💫🌺🌺 बाग राहो सदैव 🌲🌲 हिरवीगार😇 जीवनात आनंदाला 🤗येऊ दे उधाण, ✌️
तुमची जोडी💯 अशीच राहो👍 पुढची शंभर💯 वर्ष हीच आहे 🤩सदिच्छा वारंवार 😍😍

आनंदाची भरती ❣️ वरती कधी 💫 आहोटी
खारे ✌️वारे, सुख🤩 दुःख हि येति😇 जाती
संसाराचे 😌 डावच न्यारे 🤨
रुसणे😞 फुगणे प्रेमापोटी😍 नित्याचे हे असते😳 सारे…
उमजुनि ह्यातील 🤨 खाचाखळगे नांदा🤗 सौख्यभरे
लग्नाच्या 🤗वाढदिवसाच्या हार्दिक🎂 शुभेच्छा 💥💥💫

जीवनाची 💫🌺🌺 बाग राहो सदैव 🌲🌲 हिरवीगार😇 जीवनात आनंदाला 🤗येऊ दे उधाण, ✌️
तुमची जोडी💯 अशीच राहो👍 पुढची शंभर💯 वर्ष हीच आहे 🤩सदिच्छा वारंवार 😍😍

happy anniversary images marathi

तुमच्या प्रेमाला ❣️अजुन पालवी 🤟फुटू दे,✌️
यश 🤗तुम्हाला भर🤩 भरून मिळू दे,💯💯
लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या🎂
तुम्हाला ❣️हार्दिक शुभेच्छा ❣️❣️❣️

नेहमीच एकमेकांवर 🤟 खरे प्रेम😍 करणाऱ्या माझ्या 🤩आवडत्या जोडीला 💯 लग्नाच्या वाढदिवसाच्या 🎂 शुभेच्छा….💫
माझ्यासाठी तुम्ही🤟 आदर्श जोडी ✌️चे उत्कृष्ठ उदाहरण 🤟आहात.
खूप खूप 🤗 अभिनंदन 💥💥💥

marriage anniversary wishes to wife in marathi

एक स्वप्न 💭 तुमच्या दोघांचे 😇प्रत्यक्ष झाले,🙏
आज वर्षभराने 😳 आठवतांना मन आनंदाने 🤗 भरून आले.❣️❣️
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या 🎂🎂 हार्दिक शुभेच्छा 💯💯

happy marriage anniversary in marathi

आयुष्याच्या 😇 प्रत्येक चढ 😦 उतारांमध्ये तुम्ही नेहमीच ✌️ एकमेकांच्या सोबत🤗 आहात.
मला तुमचा 😇 खूप अभिमान 🤟 आहे….
लग्न 🎂 वाढदिवसाच्या शुभेच्छा… 💫
खूप खूप 🤗अभिंनंदन …. 🤗🤗🎂🎂

happy anniversary marathi

marriage anniversary status for husband in marathi

तुमच्या 💫आयुष्यात 😇 होवो प्रेमाची ❣️बरसात, देवाचा आशिष🙏 राहो तुमच्यावर 🤩सदैव,
दोघांच्या 😍 प्रेमाची गाडी ✌️ अशीच राहो 👍 चालत, 💯💯
दरवर्षी 💥 असाच करा साजरा 🤩 प्रेमाचा हा उत्सव 💯💯 …

विश्वासाचं 👍 नातं हे कधीही✌️
तुटू नये,🤟
प्रेमाच🌺 बाग हा सुट 🌼नये 🌺🌺🌺
वर्षांवर्षाचे 😇 नातं कायम 🤗 राहो …
लग्नाच्या 🎂🎂 वाढदिवसाच्या🤩
खूप 💫 खूप शुभेच्छा.🎂

आयुष्यात 😇 भलेही असोत 😞 दुःख
तरीही 🤗 त्यात तू आहेस 💥 कडक🤟🤟
उन्हातली🤩 सावली😦
माझ्या✌️ या बेरंग जीवनात🌹🌹
रंग भरणारी🌅🌅
मला 💥सतत प्रेरणा 🤩🤩देणारी
Happy ❣️Anniversary❣️ Darling 🌹🌹💫

anniversary quotes in marathi

happy anniversary msg in marathi

सात ✌️ सप्तपदींनी 😇 बांधलेलं हे प्रेमाचं ❣️ बंधन, जन्मभर राहो 🌹असंच कायम,💥 कोणाचीही लागो ना त्याला 😦 नजर, दरवर्षी 🤗 अशीच येवो ही 👍 लग्नदिवसाची 🎂 घडी कायम 🌹🌹🌹

माझ्याशी 🤗 लग्न केल्याबद्दल 🙏 धन्यवाद आणि ,💫 मला एक संधी🤟 दिल्याबद्दल,
मला हवं 🙏 तसं जगू देण्याची ✌️आणि मला खात्री आहे 👍की,
भविष्यातही हे 😇 असंच असेल चल 😌तर मग साजरा🎂 करूया आपल्या🤟 लग्नाचा वाढदिवस🎂🎂

तुम्ही दोघे🙏 एकत्र असता तेव्हा 🤗तुमची जोडी परिपूर्ण 💫असते. 💥
असेच प्रेम ❣️ एकमेकांवर करत 😦 रहा. खूप खूप अभिनंदन ✌️ आणि शुभेच्छा 🎂🎂

wedding anniversary wishes to wife from husband in marathi

तो खास 💫 दिवस आज 🤟 पुन्हा आला आहे,
ज्या दिवशी 😇 आपल्या प्रेमाचे ❣️ सुंदर नात्यात रुपांतर झाले 😍😍
आणि आजही 🤟 त्या सर्व आठवणी 🤗 तितक्याच ताज्या आहेत.💥💥
तू माझ्यासाठी 🤟खूपच खास आहेस😇
लग्नवाढदिवसाच्या 🤗 खूप खूप शुभेच्छा 🌺🌺

देवाने दिलेला🙏 आशीर्वाद म्हणजे💫 आपली
जोडी 🤩ज्यात आपल्या 🤟कडे पैसे असो वा🤨
नसो पण😍 प्रेम मात्र खूप❣️ आहे।।।
Happy🌺 Anniversary Dear 🌹🌹🌹

कधी भांडता 😡 कधी रुसता😞
पण नेहमी😜 एकमेकांचा आदर 😊करता
असेच 🤪भांडत राहा असेच😔 रुसत रहा😌
पणे नेहमी🤨 असेच सोबत राहा🤗
लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या हार्दिक❣️ शुभेच्छा🌹🌹🌹

ईश्र्वराने 🤟आपले नाते 🙏 स्वर्गात बनविले ✌️आहे आणि कोणीही🤪 ते तोडू शकत💥 नाही…
लग्नाच्या 🌹वाढदिवसाच्या हार्दिक🎂 शुभेच्छा🌹🌹

प्रेम हे❣️ कधीच अपूरे राहत😌 नाही
एकमेकांत 😌असलेला विश्वास🤝
अधुरा 😤असलेला श्वास🤪
एकमेकांची🤩 असलेली कहाणी🤩
राजाला 😘मिळाली राणी😍😍

anniversary wishes to wife in marathi

marriage anniversary message in marathi

सुख दु:खात 🤟 मजबूत राहीले आपले 🤝 नाते एकमेकांबद्दल ✌️ आपुलकी आणि ममता 🙏, नेहमी अशीच 🙏वाढत राहो संसाराची 🤟 गोडी वाढत राहो, 😘😘
लग्नाचा आज😄 वाढदिवस आपल्या 😁सुखाचा आणि आनंदाचा🤩 जावो.😍😍😍

तु आहेस😁 म्हणून तर,🤗
सगळे 🤟काही माझे आहे..✌️
तूच माझ्या 🤩प्रेमाचा गंध आहे..😍😍
प्रिये तुला🎂 वाढदिवसाच्या खूप खूप 💥शुभेच्छा💥💥

तुमच्या प्रेमाला❣️ अजून पालवी🤟 फुटू दे💥💥
यश तुमाला ❣️भर भरून मिळू दे💫💫
लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या मनापासून🎂🎂
हार्दिक शुभेच्छा 🎊🎊

चांगल्या लोकांचे 🤟 चांगले क्षण,⏳
चांगल्या 😁लोकांचा चांगला🤗 सहवास,
तुम्हा दोघांना💫 मनापासून लग्नवर्धापनदिनाच्या🌹 शुभेच्छा खास !💥💥

wedding anniversary in marathi

प्रेम ❤️व विश्वास याने💫 तुमचे नाते
समृद्ध,🤗 संपन्न आणि😁 संपूर्ण
होवो..🎊
लग्नाच्या🎂 वाढदिवसाच्या🌹
हार्दिक शुभेच्छा.💥💥💫

जिथे प्रेम ❤️आहे तेथे जीवन🤗 आहे.
माझ्या🤩 प्रिय आई 😍वडिलांना लग्नाच्या वाढदिवसा🎊 निमित्त अनेक💥 शुभेच्छा.🎂🎂🎂

ईश्र्वर🙏 तुमचे नाते💫 प्रत्येक दिवशी अधिकाधिक मजबूत 🤗करण्यात तुमची✌️ मदत करो अशी आमची🤟 इच्छा आहे✌️…
हॅप्पी 🌹वेडिंग एनिवर्सरी डिअर ❣️🎂🎂

जशी बागेत🌹 दिसतात 🌺🌺फूल छान 🌼🌼
तशीच❣️ दिसते तुमची 💫जोडी छान🤗🤗
लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या 🌼खूप खूप शुभेच्छा❤️❤️

जशी बागेत ✌️दिसतात फूल छान 💥तशीच दिसते🤩 तुमची जोडी ✌️ छान लग्नाच्या🎂 वाढदिवसाच्या🎊 खूप खूप शुभेच्छा 💫💫

एक स्वप्न ✌️ तुमच्या दोघांचे 🤟प्रत्यक्ष झाले,
आज 💥वर्षभराने आठवतांना ❣️मन आनंदाने भरून गेले..🌺🌺
लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या 😍हार्दिक शुभेच्छा ! 🎂

नाती 💫जन्मोजन्मीची❤️
परमेश्वराने 🤟जोडलेली,🤩🤩
दोन ❤️जिवांची प्रेम❣️ भरल्या😍
रेशीम🌹 गाठीत अलगत🤩 बांधलेली!🤗🤗

anniversary marathi wishes

एकमेकांचे 🤝 हात धरून असेच🤟
आयुष्यभर 💫सोबत रहा,🙏
तुमच्या लग्नाच्या 🎂वर्धापन दिनानिमित्त 💫अनेक शुभेच्छा💯💯

नजर ना 🤨लागो आपल्या ❤️प्रेमाला कोणाची 💫आणि🤟आपण असेच सोबत 🤝राहू हे दुवा 🙏आहे परमेश्वराची.✌️✌️
Happy 💫Marriage Anniversary 🎂🎂

सुंदर ❤️लोकांचा सुंदर 🤗क्षण;
सुंदर ✌️क्षणांचे प्रकाशित😍 क्षण;
तुमच्या🤟 दोघांसाठी 😘मनापासून
लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या 🌼हार्दिक शुभेच्छा. 💯💯

thanks message for anniversary wishes in marathi

तुमच्या 🤟 लग्न वाढदिवशी 🙏 मी देवाला प्रार्थन🙏 करते 🤝की, तुम्हा दोघांना 💫जगातील सर्व😊 सुख, हसू❤️, प्रेम, आनंद❣️ आणि एकमेकांचा✌️ सहवास 😘 जन्मोजन्म 🤟मिळो … ।। 💫💫💫

हे बंध💫 रेशमाचे एका✌️ नात्यात गुंफलेले,🤝
लग्न🎊, संसार आणि🤪 जबाबदारीने फुललेले😌
अश्याच 💫पद्धतीने नेहमी🤩 आनंदाने नांदो🌼 संसार तुमचा,😄
लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या ❤️हार्दिक शुभेच्छा..!❣️❣️

सात 🙏 सप्तपदींनी बांधलेलं 🤗हे प्रेमाचं बंधन,🌺
जन्मभर 🤩राहो असंच💫 कायम,😌
कोणाचीही✌️ लागो ना🤟 त्याला नजर,😊
दरवर्षी अशीच येवो ही लग्नदिवसाची घडी कायम.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

happy anniversary wishes marathi

anniversary message for husband in marathi

आयुष्याचा ✌️अनमोल आणि 🤗अतूट क्षणांच्या🤨
आठवणींचा ❤️दिवस…💫💫
लग्न 👰वाढदिवसाच्या ❤️
हार्दिक 🎂🎂शुभेच्छा!💥💥💥🎂🎂

विश्वासाचं ✌️ नातं हे कधीही 🤨 तुटू नये
प्रेमाचा ❤️ धाग हा 🤩 सुटू नये😄
वर्षोनुवर्ष 🤩 नातं कायम ✌️राहो🎂💥
लग्नाचा 🎂वाढदिवसाच्या 💥हार्दिक शुभेच्छा…💫💫💫

आयुष्याचा❤️ अनमोल ✌️आणि अतूट 🤝क्षण…
लग्नाच्या 🎊वाढदिवसाच्या 🎂हार्दिक शुभेच्छा🎂💥💥 …

मी 🙏 देवाचे आभार✌️ मानू इच्छितो💫 कारण याच दिवशी✌️ त्याने तुझ्यासारख्या🤩 खास व्यक्तीला🤗 माझ्या आयुष्यात ❣️पाठवले..
हॅप्पी ✌️वेडिंग😘 एनिवर्सरी माय क्वीन 👰💯💯

marriage anniversary quotes in marathi

marriage anniversary images in marathi

चांगल्या 💫लोकांचे🤗 चांगले क्षण,✌️
चांगल्या🤗 लोकांचा🤨 चांगला सहवास,😄😄
तुम्हा दोघांना💫 लग्नवर्धापनदिनाच्या🤟 खूप खूप शुभेच्छा. 💥💥💥

जन्मोजन्मी 💫 राहावं तुमचं नातं 🤗 असंच अतूट 😄
आनंदाने 🤩जीवनाते यावे✌️ रोज रंग अनंत😍
हीच 🙏 प्रार्थना आहे 💫 देवाकडे 🌺🌺
Happy🎊 Anniversary 🎂💥💥

स्वप्न🤩 जीवन फक्त 💥तेच आहे🙏
साथ आपली 🤨असेल आणि आयुष्य 😍कधीच संपत नाही🤝
लग्नाच्या 🎊वाढदिवसाच्या 😍हार्दिक शुभेच्छा 💫💫💥💥

नाती 🤝 जन्मो-जन्मीची,🙏
परमेश्वराने 🤟ठरवलेली..🤩🤩
दोन ❤️जीवांच्या प्रेम 🌹भरल्या,❣️❣️
रेशमगाठित🤟 बांधलेली…🤩🤩
लग्नाच्या🎊 वाढदिवसाच्या 🙏हार्दिक शुभेच्छा.. 🎂🎂🎂

anniversary quotes marathi

हे बंध ✌️ रेशमाचे एका 🤟 नात्यात गुंफलेले,
लग्न, संसार 😇 आणि जबाबदारीने 💫 फुललेले,💫 आनंदाने🎊 नांदो संसार ❤️आपला, लग्नाच्या🎂 वाढदिवसाच्या ❣️ हार्दिक शुभेच्छा… 💥💥

लग्न म्हणे 💫 स्वर्गात ठरतात😇
लग्नाचे 🎂 वाढदिवस मात्र 🎊 पृथ्वीतलावर साजरे होतात ⚡⚡
हा शुभदिन 🌟आपणा उभयतांच्या💢 आयुष्यात वर्षानुवर्षे यावे💝💝
हीच ✨आमुची शुभेच्छा 💌💌

marriage anniversary in marathi

मला सर्वात 🤟 सुंदर आयुष्य💢 देणाऱ्या🎊
सर्वात💝 सुंदर स्त्रीला, 😇
लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या खूप खूप❤️ शुभेच्छा… 💯💯

कसे गेले 💫 वर्ष मित्रा 🤝 कळलेच नाही 😄
लोक 😇म्हणायचे लग्नानंतर 💢बदलतात मित्र🤨
हे तुझ्या 🤟बाबतीत लागू पडलेच ❤️नाही❤️
चल , 💯हप्पीवली अनवरसरी 🎊🎊💝

तु माझ्या 🤟 प्रत्येक वेदनेवर 💝 औषध आहेस.
माझ्या 🤗 प्रत्येक सुखाचे❤️ कारण तू आहेस.❣️
काय 🤩सांगू कोण 😍आहेस तू🤗
फक्त देह 🤗हा माझा आहे.😊
त्यातील🙂 जीव आहेस तु😁
प्रिये लग्नाच्या 🎊वाढदिवसाच्या🎂 हार्दिक शुभेच्छा❣️❣️

नाती 🤟 जन्मो-जन्मींची 😇
परमेश्वराने 🙏ठरवलेली,🙂
दोन जीवांना❣️ प्रेम भरल्या🤗
रेशीम 💝गाठीत बांधलेली…😇😇

thank you message for anniversary wishes in marathi

जशी बागेत 😍 दिसतात फूल 🌺🌺 छान
तशीच 💝 दिसते तुमची 🤩जोडी छान 💯💯
लग्नाच्या 🎂 वाढदिवसाच्या 🎊 खूप खूप शुभेच्छा 💥💥

लग्नाच्या 🎂 वाढदिवसाच्या🌺🌺
हार्दिक 🎊शुभेच्छा🤝🤝
तुमचे 💌वैवाहिक जीवन😇
सुंदर फुलासारखे🌺🌺
असेच फुलत💥💥 राहो
हीच 💝सदिच्छा.🎂

happy anniversary husband in marathi

मी खूप 🤟नशीबवान पती ❣️आहे कारण 🤗मला तुझ्यासारख्या😇 सुंदर गोड स्त्रीला बायको👰 म्हणण्याचा अधिकार😍 मिळाला….
हॅप्पी 🎂एनिवर्सरी माय ❣️लव्ह
😘😘😘

माझा नवरा, 🤟 माझा पार्टनर 🤝, माझा बॉयफ्रेंड🤩 आणि माझा मित्र 😇 बनून राहिल्याबद्दल 💝खूप खूप शुभेच्छा.💥💥

प्रिये तू 🤗 कितीही रुसलीस 😔 कितीही 🤪रागावलीस …
तरी माझं 🙏 तुझ्यावरच प्रेम ❤️ कमी होणार नाही ..
लग्नाच्या🎂 वाढदिवसाच्या ❤️हार्दिक शुभेच्छा🎊🎊💯

marriage anniversary wishes for husband in marathi

marriage anniversary status in marathi

तुमच्या❣️ प्रेमाला अजून 💝पालवी फुटो❤️
तुम्हाला 😘भरभरून यश मिळो,🎊🤝
लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या मनापासून💝 हार्दिक शुभेच्छा !😇😇

तुझ्या नावाने🤪 अनेकांनी तुला 🤨 हाक मारली असेल,😁
पण तुझ्या 😍नावासाठी जगणारा 🤩एकच आहे,💝💝
Happy 🎊 Anniversary 🎂

प्रत्येक ऋतूत 🎊 तुम्ही भेटत 🙏 राहा,😇
प्रत्येक🌧️ पावसाचा प्रेम ❤️असंच खुलवत 😁राहा.
प्रत्येक जन्मी ❤️प्रेम असंच 🤩वाढत राहावं.😁
लग्नवर्धापन🤝 दिन असाच साजरा 🎊होत राहो. 🎂🎂🎂

lovely couple marriage anniversary wishes in marathi

माझ्या ❤️हृदयातील प्रेम व्यक्त 💌करण्यासाठी ह्यापेक्षा खास😍 दिवस दुसरा नाही….
आय लव्ह 💫 यू हनी. हॅप्पी 🎉वेडिंग एनिवर्सरी. 🎂🎂🎂

हे बंध 😇रेशमाचे एका🤗 नात्यात गुंफलेले,🤝
लग्न, संसार 😇आणि जबाबदारीने 🌺🌺फुललेले,
आनंदाने 💫नांदो संसार तुमचा,😍😍
लग्नाच्या🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक🤝 शुभेच्छा💫💫

marriage anniversary wishes in marathi for husband

आकाशाचा 🌚चंद्र तुझ्या बाहुंमध्ये 🤩येवी,💝
तू जे🤝 मागशील ते तुला🤗 मिळो,🎊
प्रत्येक स्वप्नं 💫तुझं पूर्ण होवो 😁
Happy 🎉 Anniversary My 💝Dear.🎉🎉

आयुष्याच्या ✈️प्रवासात तू नेहमी 🤗राहा सोबत
प्रत्येक ⏳क्षण असो 🤩आनंदाने भरपूर😇
नेहमी 😁हसत राहा🤝 येवो कोणताही क्षण🤪
कारण आनंदच 😇घेऊन येईल येणारा😘 क्षण
Happy ❣️Anniversary बायको 💥❤️❤️

घागरीपासून 🤪 सागरापर्यंत🌧️
प्रेमापासून 😍विश्वासांपर्यंत🤩
आयुष्यभर 🤗राहो जोडी कायम💝
लग्नवाढदिवसाच्या 🎊🎊खूप खूप शुभेच्छा 🎂🎂

wedding anniversary wishes to husband from wife in marathi

घागरीपासून 🤪 सागरापर्यंत🌧️
प्रेमापासून 😍विश्वासांपर्यंत🤩
आयुष्यभर 🤗राहो जोडी कायम💝
लग्नवाढदिवसाच्या 🎊🎊खूप खूप शुभेच्छा 🎂🎂

तुम्ही दोघे 🤗 सोबत दिसता छान,😇
असेच❣️ एकमेकांवर प्रेम करा💝
आणि आधीपेक्षाही 🤗एकमेकांवर जास्त प्रेम 🎊करा छान.😍😍
लग्नाच्या🎂 वाढदिवसाच्या शुभेच्छा💫💫💫

anniversary status in marathi

पृथ्वीवर 😇 देवाची ओळख आहेत 🤩आईबाबा.
त्यांची सोबत 🤪नसेल तर सुखांची🤗 ओळख कुणी करून😃 दिली असती😁 आम्हाला.
Happy 🤩Anniversary मम्मी-पप्पा. 🎂

तुम्ही दोघं 🌺आहात आमच्यासाठी 💝प्रिय.
जे आनंदात🤩 रंग भरतात.🤗
तुमची जोडी 💝आहे मेड फॉर इच😇 अदर.
Happy😁 Anniversary 😁My Brother. 🎊🎊

wedding anniversary wishes for husband in marathi

देव करो 💝असाच येत राहो❣️
तुमच्या लग्नाचा 💝वाढदिवस,
तुमच्या🎂 नात्याने स्पर्श🙏 करावे नवे🌧️ आकाश,
असंच सुंगिधत 🌺राहावं हे आयुष्य जसा ❣️प्रत्येक दिवस असो 🤩सण खास🤗🤗
तुम्हाला लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या हार्दिक 🎊🎊शुभेच्छा…🎂🎂🎂

राग 😡 आणि अश्रू 😭हे दोन्ही एकाच
वेळी एखाद्या🤗 व्यक्तीवर तेव्हाच😃
येतात जेव्हा 🤩आपल्याला त्या व्यक्तींची❣️
स्वतःहून 💫जास्त काळजी असते.🌺🌺
लग्नाच्या🎂 वाढदिवसाच्या हार्दिक🎉 शुभेच्छा🎉

anniversary wishes in marathi

विश्वासार्हतेचे हे 😇बंधन असेच🤩 राहो,
तुमच्या❣️ आयुष्यात प्रेमाचा💝 सागर वाहत राहो,
प्रार्थना 🤩आहे देवापाशी😍 की, तुमचे आयुष्य सुख समृद्धीने😃 भरून जावो🤗.
तुम्हाला लग्नाच्या💝 वाढदिवसाच्या😁 हार्दिक शुभेच्छा.🤩🤩

तुमच्या 💫 जीवनातील आनंद 😃 फुलत जावो,
तुमचे 😇जीवन नेहमी 😍सुख आनंदाने भरलेले राहो,🙏🙏
तुमचे 😃जीवन हजारो💝 वर्षे बहरत जावो.
लग्नाच्या 🎂वाढदिवसाच्या लाख 😍लाख शुभेच्छा🎊🎊

नाती 😇जन्मो-जन्मींची💌
परमेश्वराने 🙏ठरवलेली,🤩
दोन जीवांना❤️ प्रेम भरल्या❣️
रेशीम गाठीत💫 बांधलेली…
लग्नाच्या😇 वाढदिवसाच्या शुभेच्छा💥💥🎂

तुमच्या आयुष्यात😇 होवो प्रेमाची ❤️बरसात,
देवाचा आशिष 🙏राहो तुमच्यावर सदैव,😁
दोघांच्या प्रेमाची 💝गाडी अशीच 😃राहो चालत,🤩
दरवर्षी असाच 💫करा साजरा 💌प्रेमाचा हा उत्सव 💯💯🎉

happy anniversary status marathi

मी तुम्हा 😇दोघांनाही हजारो 😁वर्षांच्या
वैवाहिक 🤗जीवनाची शुभेच्छा💝 देतो.
या दिवसाचा 🤪
आनंद कायम 🤩आणि शेवटच्या 😁
श्वासापर्यंत 😃राहील.
लग्नाच्या 😍वाढदिवसाच्या😇 हार्दिक शुभेच्छा!🎊🎊🎂🎂


विवाहसोहळा असे नाते आहे जे दोन आत्म्यांना एकत्र ठेवते. विवाह म्हणजे सात जन्मांचा एक प्रेमळ नाते. लग्नाचा वाढदिवसाचा दिवस हे प्रत्येकाच्या आयुष्यातील सर्वात खास दिवसांपैकी एक आहे.जर तुमच्याही जवळील एखाद्या जोडप्यांचा लग्नाचा वाढदिवस जवळ येत असेल तर आपण त्यांना या खास प्रसंगासाठी काही खास गोड शब्द किव्हा शुभेच्छा पाठवू शकता आणि त्यांच्या जीवनात काही आनंदी क्षण पाठवून त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित आणू शकता.

Yash K

Hello, welcome to Graphicdose! Here I cover graphic stuffs in Hindi, Marathi & English language. Basically, here I create tradtional content in digital way! #Quotes #Wishes #Poems #Shayari

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please turn off Adbloker and support my efforts!